Monocap Monocap Monocap MonoCap MonoCap 2C ServiceCup MultiCup


MonoCap® - jednorazowość

Po oderwaniu etykiety z czoła kapsla MonoCap® użytkownik może stwierdzić, czy posiada oryginalnie napełnioną butlę.

W oryginalnie napełnionej butli korek środkowy położony jest na samym dole otworu szyjki kapsla, a błonka łącząca korek z kapslem jest nienaruszona. Błonka ta nieodwracalnie zostaje przerwana podczas pierwszego użycia. Perforacja tej błonki lub zewnętrzne uszkodzenia kapsla świadczą o uprzednim pobieraniu lub dolewaniu wody do butli.

Nieuszkodzona etykieta zgrzana z czołem kapsla jest dodatkowym potwierdzeniem oryginalnej zawartości butli.